משרד עורכי דין ברעננה טלפון 09-7486193
עורכת דין עמליה כהן פרנק


חדשות

דף הבית  >>  חדשות
לשון הרע - תשלום פיצויים בגין לשון הרע ומכתב התנצלות
תביעה שבה ייצגנו את התובע, כתבה הנתבעת בהודעת מייל כי הוא אדם "מפוקפק" במייל אחר כי הוא אדם אלים "שתקף" אחרים - הנתבעת חויבה בפסק דין בתשלום של 7,500 ש"ח וכן במכתב התנצלות.

הפיכת פסק דין בעליון - מקרקעין בעלות ברכוש משותף
משרדנו ייצג וזכה בפסק דין בנושא מקרקעין, רכוש משותף וזכויות בניה במרכז מסחרי, אותו כתבה נשיאת בית המשפט העליון כבוד השופטת מרים נאור ובכך בוטל למעשה פסק דינו של בית משפט המחוזי מחוז מרכז, ונקבע כי השטחים במרכז המסחרי הם רכוש משותף וכך גם זכויות הבניה.

זכייה בתביעה בה ייצגנו חברה קבלנית בתביעה חוזית בגין חובות בעבור השכרת נכס מקרקעין ללא הסכם בכתב
התביעה הוגשה בעבור 7 שנים, בין הצדדים, המשכיר והשוכר לא היה הסכם שכירות בכתב אלא רק הסכמה בעל פה, בית המשפט חייב את החברה השוכרת בתשלום דמי שכירות בעבור כל השנים בתוספת מע"מ ובהוצאות מומחה בית המשפט ואגרות בית המשפט ושכר טרחת עורך דין סה"כ כ - 150,000 ש"ח , ודחה את כל טענות החברה השוכרת כי "שילמה" למשכירה באמצעות שירות "ברטר" (דבר תמורת דבר) לפסק הדין לחץ כאן

זכייה בתביעה תאונת דרכים כנגד קרנית - להמשך לחץ על הידיעה
תביעת תאונת דרכים כאשר זהות הפוגע לא ידועה, הנתבעת קרנית הכחישה את אירוע התאונה בכלל ולאחר הליך משפטי הוכחה התאונה ונפסק כנגדה תשלום בסכום של 48,000 ש"ח.


זכייה בפסק דין - נפל בבית ספר ויפוצה בסך של 442,000 ש"ח (פסק דין)
תביעה שנוהלה ע"י עוה"ד ד"ר עמליה פרנק כהן וטלי כהן מאירוביץ בבית המשפט. תלמיד נפגע במהלך משחק כדור בבית הספר, הנתבעים - בית הספר, חברת הביטוח ומשרד החינוך סירבו לפצות את הנפגע, בפסק הדין בית המשפט פסק לטובת לקוח המשרד שלנו סכום של 442,000 ש"ח.
http://www.nevo.co.il/psika_html/shalom/SH-12-01-6392-934.htm

פיצוי בסך של 1,250,000 ש"ח לעובד שאיבד את עינו במהלך העבודה
נתקבל פיצוי בסך של 1,250,000 ש"ח (כולל מל"ל) לעובד שאיבד את עינו כתוצאה מחדירת חומצה לעין. התיק נוהל בבית המשפט וטרם הליך ההוכחות הנתבעים הגיעו להסדר (הסדר)


רשלנות רפואית  |  עורך דין תאונות דרכים  |  תמ"א 38  |  חוזים ומקרקעין  |  דיני עבודה  |  נזיקין וביטוח

משרד ראשי: אחוזה 98, מרכז אלרם, רעננה 4345003 טל': 7486193 - 09, פקס: 7414772 - 09
אילת טלפקס: 6341088 - 08
כל זכויות  שמורות למשרד עמליה פרנק כהן ושות' חברת עורכי דין  ©