תמ"א 38

למשרדנו ניסיון מוכח בפרויקטים מסוג תמ"א 38.

אנו מעניקים ליווי לבעלי דירות המעוניינים לבצע פרויקט מסוג תמ"א 38, הליווי מתחיל בשלב בחירת היזם/קבלן מבצע תוך עריכת הסכם משפטי בין הצדדים, תוך עמידה על ביטחונות לטובת בעלי הדירות ושמירה על זכויותיהם.

עסקה מסוג תמ"א 38 הינה עסקה המצריכה ניסיון ומומחיות ספציפית בתוכניות תמ"א 38 וזאת על מנת להבטיח את בעלי הדירות לאורך הפרויקט ולהביא לסיימו וכן בתקופה שלאחר סיום הפרויקט.

הניסיון שנצבר במשרדנו במהלך השנים מפרויקטים שנסתיימו וכאלו שבבניה ואלו שבשלבי תכנון והוצאת היתר, מיושמים בפרויקטים חדשים.

להלן מספר דוגמאות לפרויקטים תמ"א 38 אותם מלווה משרדנו:

קלאוזנר 15 רעננה

השרון 20 רעננה

בר אילן 51 רעננה

בר אילן 51 רעננה

אליעזר יפה 9 רעננה

אליעזר יפה 9 רעננה

אליעזר יפה 9 רעננה

אליעזר יפה 9 רעננה

מעפילים 3 רעננה